TEKNODUR COMBI 3560-15

  • 2-komponentna
  • Enoslojna barva
Suha snov cca. 90 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 100 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7226
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknotint