TEKNODUR COMBI 3560-15

  • Korrosioonikindel
  • UV-kindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 90 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Segu kasutusaeg 15 min. (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7226
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknotint