TEKNODUR COMBI 3560-15

  • Korrosjonsbeskyttende
  • UV-resistent
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Ett Lags maling
Tørrstoff ca. 90 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 100 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7226
Glans Halvblank
Tonesystem Teknotint