TEKNODUR 9204-20L

  • Produkt elektroizolacyjny
  • Produkt termoodporny
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Powłoka jednowarstowa
  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 58 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 370 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7500
Połysk Mat