TEKNODUR 9204-20L

  • 2-komponentna
  • Enoslojna barva
  • Premaz
Suha snov cca. 58 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 370 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 9:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Sijaj Mat