TEKNODUR 9204-20L

  • Varmeresistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Ett Lags maling
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 58 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 370 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Glans Matt