TEKNODUR 9204-20L

  • Elektrik isolering
  • Varmeresistent
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • et-lagsmaling
  • Topcoat
Tørstof ca. 58 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 370 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Glans Mat