TEKNODUR 9204-05

  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Powłoka jednowarstowa
  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 62 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 340 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 8:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7235 lub TEKNODUR HARDENER 7500
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknotint