TEKNODUR 9204-05

  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Ühekihivärv
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 62 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 340 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 8:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7235 või TEKNODUR HARDENER 7500
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknotint