TEKNODUR 9204-05

  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • et-lagsmaling
  • Topcoat
Tørstof ca. 62 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 340 g/l
Pot-life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 8:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7235 eller TEKNODUR HARDENER 7500
Glans Halvblank
Tonesystem Teknotint