TEKNOCRYL AQUA 2935-20

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 50 g/l
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,3 g/ml