TEKNOCRYL AQUA 2935-20

  • Korroosionkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Vesiohenteinen
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 42 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 50 g/l
Kiilto Himmeä
Tiheys n. 1,3 g/ml