TEKNOCRYL AQUA 2935-20

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Vesialuseline
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 50 g/l
Läige Matt
Tihedus ca 1,3 g/ml