SILORA LF

Lekka szpachlówka

  • Produkt wodorozcieńczalny

Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna lekka szpachlówka szerokiego zastosowania.

Częściowe wypełnianie, wypełnianie połączeń i szpachlowanie całych powierzchni ścian i sufitów w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Podłożem może gips, płyta pilśniowa, beton, lekki beton, tynk, itp. Odpowiednia także do wypełniania połączeń płyt.

SILORA LF posiada dobra przyczepność i właściwości wypełniające.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Inne dokumenty produktowe

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża i niezabezpieczone drewno należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.

Nakładanie

Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża. Suchą szpachlówkę można malować lub tapetować. Przed nałożeniem tapety zaszpachlowana powierzchnia musi być zagruntowana. Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
Zawartość substancji stałych abt. 58 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Grubość warstwy 0 - 4 mm
Gęstość abt. 1,1 g/ml
Rozmiar cząstek 0,2
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Opakowania 0,4 L, 3 L, 10 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyk.
Aprobaty i certyfikaty Nordic Ecolabel,Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE