SILORA LF

  • Vandbaseret

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 58 % volumen
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Massefylde ca. 1,1 g/ml
Partikelstørrelse 0,2
Godkendelser og certifikater ,,CE-mærkning