SILORA LF

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 58 % by volume
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Densitet abt. 1,1 g/ml
Partikkel størrelse 0,2
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering,Svanemerket