SILOKSAN CAVE

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 33 % obj.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE