SILOKSAN CAVE

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 33 % by volume
Glans Helmatt
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater CE-merking