SILOKSAN CAVE

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 33 % volumen
Glans Helmat
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Godkendelser og certifikater CE-mærkning