SILOKSAN CAVE

Pölynsidontamaali

Erikoismaali luolastojen, lämmittämättömien sisätilojen sekä sääsuojassa olevien ulkotilojen seinien ja kattojen maalaukseen. Rasitusluokan RL 04, RL 05 ja RL 11 tiloihin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 419 ja 315. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Pölynsidontaan betoni-, ruiskubetoni-, sementtirappaus-, tasoite-, tiili-, rakennuslevy- yms. pinnoille sekä betonirakenteiden suojaukseen. Sitoo tehokkaasti kiviainespinnan pölyämättömäksi. Soveltuu myös aiemmin maalattujen akrylaatti-, lateksi- ja alkydimaalien huoltomaalaukseen.

Maalikalvo on hengittävä eikä estä normaalin rakennekosteuden liikkumista. Maalikalvon kosteudenkesto on hyvä, eikä pinnoille kondensoituva vesi liuota siitä väriä. Tuote sisältää maalikalvoa suojaavia tehoaineita. Valkoinen hyvin peittävä värisävy, jolla tilojen valoisuutta, siisteyttä ja viihtyisyyttä saadaan lisättyä jopa kertamaalauksella.

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Pinnan esikäsittely

UUDET PINNAT: Uusi betonielementti- tai betonivalupinta sekä ruiskubetonoitu pinta voidaan maalata kun valusta on kulunut vähintään yksi kuukausi, pinta on sitoutunut eikä enää märkä. Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 3 - 5 viikon kovettumisajan jälkeen. AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT: Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu).

Käsittelyohje

Pinnat maalataan 1 - 2 kertaa. Ruiskumaalauksella saavutetaan useimmiten peittävä ja tasavärinen lopputulos kertamaalauksella. Maali levitetään korkeapaineruiskulla, telalla tai siveltimellä. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin 0,017 - 0,021".

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalin kuivuminen ja kalvonmuodostus hidastuvat viileämmissä ja/tai kosteammissa olosuhteissa. Märän maalikalvon jäätymistä tulee varoa.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 33 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Tiheys n. 1,3 g/ml
Pölykuiva 30 min kuluttua
Kosketuskuiva 2 - 3 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi
Välineiden pesu RENSA BRUSH
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä