BIORA PRIMER

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,5 g/ml
Rozcieńczalnik Woda.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty ,Klasyfikacja M1,Nordic Ecolabel,Finnish Key Flag