BIORA PRIMER

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 37 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,5 g/ml
Tynner Vann.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater Allergimerket (Finland),M1 klassifisering,Svanemerket