AQUAPRIMER 2900-06

Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.

  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny

AQUAPRIMER 2900-06 to podkład przemysłowy na bazie wody przeznaczony dla drewna nowego do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
System kolorowania TeknosNGI
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda