AQUAPRIMER 2900-06

Kruntvärv ülevoolepindamiseks / immutusvahendisse kastmiseks

  • Kruntimine
  • Vesialuseline

AQUAPRIMER 2900-06 on vesialuseline tööstuslik kruntvärv uue puidu jaoks, mis on mõeldud välistingimustes kasutamiseks (näiteks akendel ja ustel).

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.
Toonimissüsteem TeknosNGI
Soovituslik kihipaksus ca 100 µm märjalt
Kuivamisaeg - sundkuivatamine Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskiht.
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vahendeid pestakse veega.