AQUAPRIMER 2900-06

Grundingsprodukt til flow coat / dypning

  • Grunding
  • Vandbaseret

AQUAPRIMER 2900-06 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som vinduer og døre.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Tonesystem TeknosNGI
Anbefalet lagtykkelse Ca. 100 µm våd.
Tørretid - forceret tørring Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.