AQUAPRIMER 2900-06

Gruntēšanas līdzeklis koksnes pārklāšanai ar plūsmu/koksnes piesūcināšanai.

  • Grunts

AQUAPRIMER 2900-06 ir rūpnieciska gruntēšanas līdzekļa šķīdums ūdenī koka apstrādei, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām, piemēram, logos un durvīs.

Volatile organic compound (VOC) Skatīt drošības datu lapu.
Tinting system TeknosNGI
Recommended film thickness aptuveni 100 µm slapja
Drying time – forced drying Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai forsētu žūšanu.
Thinner Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Clean up Aprīkojumu tīra ar ūdeni.