Teknos przejmuje rosyjską spółkę Trading Company Massco

Teknos Group Oy nabyła cały kapitał zakładowy rosyjskiej spółki OOO Trading Company Massco. Umowa sprzedaży została podpisana w dniu 31 sierpnia 2015 r., kiedy to nastąpiło też przejęcie kontroli właścicielskiej nad spółką OOO Trading Company Massco.

OOO Trading Company Massco to rosyjska spółka z branży farb przemysłowych, która oferuje odbiorcom z sektora metalowego farby pod marką Massco. Część produkcji jest realizowana na podstawie umów podwykonawczych z wykorzystaniem know-how i znaków towarowych spółki. Skutkiem nabycia spółki będzie przeniesienie produkcji wyrobów Massco do nowego zakładu Teknos w Sankt Petersburgu.

Teknos już dziś ma silną pozycję w dziedzinie farb przemysłowych na rynku rosyjskim, a dzięki tej operacji jeszcze bardziej powiększy swoją przewagę konkurencyjną na rynkach lokalnych. Produkty Massco uzupełnią ofertę Teknos i doprowadzą do zwiększenia bazy jej klientów na terenie Rosji.
Pracownicy OOO Trading Company Massco zostaną przeniesieni do Teknos Group Oy na obecnych warunkach zatrudnienia. Spółka OOO Trading Company Massco prowadzi działalność już od kilku lat i systematycznie zwiększa swój udział w rynku rosyjskim. W 2015 r. jej obroty przekroczą 500 milionów rubli. Strony uzgodniły, że wartość umowy pozostanie tajemnicą. 

Więcej informacji:

Pekka Rantamäki
Senior Vice President
Teknos Group Oy
tel. +358 400 482 517
pekka.rantamaki@teknos.fi

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+358 46 851 2625
paula.salastie@teknos.com

Artykuły powiązane