VAK - Mniej znaczy więcej

Przy usprawnianiu procesu wieloetapowego, każdy etap należy zsynchronizować z pozostałymi elementami łańcucha. Szybszy czas produkcji jest bezpośrednio powiązany z rentownością całej działalności.

Firma VAK Oy projektuje i wytwarza naczepy oraz nadwozia transportowe, zaspokajając różnorodne potrzeby firm logistycznych. Oferowana gama rozmiarów, modeli i funkcji jest ogromna, a każdy produkt od początku do końca powstaje w położonej nieopodal Turku miejscowości Vahto. Dyrektor ds. produkcji Sami Kortelainen spędza większość czasu, poruszając się w gąszczu napiętych harmonogramów. Realizowane procesy muszą z jednej strony uwzględniać indywidualne potrzeby, z drugiej zaś być maksymalnie zautomatyzowane, a także zapewniać szybką pracę bez jakichkolwiek opóźnień.

— Sprzedaż jest bardzo dobra, a nasze moce produkcyjne są zarezerwowane na trzy miesiące do przodu — opowiada Kortelainen w trakcie szybkiego lunchu. Wydaje się, że dyrektor ds. produkcji jest potrzebny wszędzie, o czym świadczą informacje dotyczące terminów kolejnych spotkań przekazywane przez przechodzące osoby. Skupienie uwagi na naprawdę istotnych rzeczach z pewnością stanowi jeden z kluczy do sukcesu. — Jednocześnie umożliwia to także wywarcie pozytywnej presji na produkcję. Ważne jest, aby była ona realizowana nieustannie, a także aby zminimalizować czas oczekiwania i opóźnienia. W tym celu wysłaliśmy producentom lakierów zaproszenia do składania ofert.

Ze względu na zwiększony wolumen produkcji konieczne było rozpoczęcie prac mających na celu rozbudowę obiektu oraz lepsze niż dotychczas kontrolowanie coraz większej liczby oferowanych wyrobów. Brak oddzielnych suszarni oraz systemu kontroli temperatury również odbijał się na harmonogramie procesu lakierowania.

Od momentu wprowadzenia lakierów Teknos produkcja wskoczyła na wyższe obroty.

Rozpoczęcie montażu produktów bez obaw o pozostawienie śladów powinno być możliwe bezpośrednio po zakończeniu lakierowania. Zawsze gdy trzeba czekać, czas produkcji wydłuża się, a wydajność spada, podobnie zresztą jak poziom zadowolenia klientów. Od momentu wprowadzenia lakierów Teknos produkcja wskoczyła na wyższe obroty.

— Głównym wymogiem było szybkie schnięcie lakieru, tak aby można było rozpocząć montaż produktów w 3–4 godziny od zakończenia lakierowania. Nasze obecne możliwości lokalowe i osobowe sprawiają, że zawsze jesteśmy w gotowości. Oczywiście jakość prac malarskich musi być na naszym standardowo wysokim poziomie — mówi Kortelainen, opisując kulisy procesu wyboru ofert.

„Lakiery Teknos od razu nas zachwyciły. Przede wszystkim firma Teknos poinformowała nas o możliwości skrócenia czasu schnięcia lakieru nawet o godzinę. Jest to coś wspaniałego w przypadku gdy zachodzi konieczność zintensyfikowania produkcji, co oczywiście przekłada się także na bardziej newralgiczne znaczenie czasu schnięcia”.

Lakiery Teknos oraz oferowane przez tę firmę wsparcie techniczne przyczyniło się również do niemal całkowitego wyeliminowania problemów technicznych dotyczących urządzeń lakierniczych. Sami Kortelainen chwali zarówno właściwości produktów Teknos, jak i doskonałe podejście pracowników tej firmy do obsługi klienta.

„Udzielane nam wsparcie techniczne jest na fantastycznym poziomie. Jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji na jakikolwiek temat, to laboratorium Teknos przygotowuje dla nas kompleksowe sprawozdanie. Obsługa klienta jest zawsze na najwyższym poziomie. Wszystkie obietnice są dotrzymywane, a oferowana jakość nieustannie nas zadowala. To dobre fundamenty do kontynuacji współpracy”.

Po zmianie dostawcy lakierów firmie VAK udało się o połowę skrócić przeciętny czas dostaw naczep. Przedsiębiorstwo rozwija się doskonale, co widać we wzroście zarówno sprzedaży, jak i rentowności, zaś lakierowanie stanowi istotne ogniwo łańcucha całego procesu produkcyjnego. Kortelainen jest zdania, że osiągnięcie tego bez lakierów Teknos byłoby niemożliwe.