VAK - Vähemmän on enemmän

Kun monivaiheista prosessia tehostetaan, jokainen vaihe on onnistuttava synkronoimaan muun ketjun kanssa. Nopeampi tuotantoaika on suorassa suhteessa koko toiminnan kannattavuuteen.

VAK Oy suunnittelee ja valmistaa perävaunuja ja kuljetuskoreja kuljetusyritysten moninaisiin tarpeisiin. Kokoja, malleja ja varusteluvaihtoehtoja on huomattavan paljon – jokainen vaunu valmistetaan alusta loppuun Turun kupeessa Vahdolla. Tuotantopäällikkö Sami Kortelainen onkin tiukkojen aikataulujen ristitulessa; vaikka prosessissa on otettava yksilölliset tarpeet huomioon, on siitä saatava myös tietyllä tapaa automaatiohenkinen – nopeasti ja ilman katkoja rullaava kokonaisuus. 

"Myynti on mennyt todella hyvin, ja tällä hetkellä tilauskanta on täynnä noin kolmen kuukauden päähän ", Sami Kortelainen kertoo nopean lounaan lomassa. Tuotantopäällikköä haluttaisiin vähän joka suuntaan, ohikulkijat muistuttelevat seuraavan palaverin alkamisajasta. Olennaiseen keskittyminen on selkeästi yksi onnistumisen avaimista. "Vastaavasti se tuo positiivista painetta tuotantoon. On tärkeää pystyä tekemään koko ajan hyvällä virtauksella, minimoiden kaikki odottaminen ja muu hukka-aika. Yhtenä osana tätä kehitystä kilpailutimme myös runkopuolen maalinvalmistajat."

Kasvanut tuotanto on tuonut omat vaatimuksensa myös tiloille; paraikaa on meneillään uusi laajennusprojekti, jolla pyritään hallitsemaan kasvaneet tuotantomäärät vieläkin paremmin. Erillisten kuivaustilojen tai lämpötilan nostomahdollisuuden puuttuminen maalausprosessissa toivat mukanaan omat aikataulupaineensa.

Kun linjalle vaihdettiin Teknoksen maalit,  tekemiseen on saatu aivan uusi vaihde.

Hyvin sujuvassa prosessissa pitäisi heti maalauksen jälkeen päästä aloittamaan varustelu, ilman pelkoa pintaan jäävistä jäljistä. Kaikki odottaminen lisää tuotantoaikaa ja vähentää niin tuotannon kannattavuutta kuin asiakkaiden tyytyväisyyttä. Kun linjalle vaihdettiin Teknoksen maalit, tekemiseen on saatu aivan uusi vaihde.

"Pääkriteerinä oli se, että maalin piti olla nopeasti kuivuva, 3-4 tunnin päästä maalauksen aloittamisesta pitäisi varustelun päästä alkamaan. Nykyisillä tila- ja henkilöresursseilla tämä tarkoittaa sitä, että varsinaista odotusaikaa ei ole ollenkaan. Tietysti maalien laadun pitää olla sitä korkeaa tasoa, josta myös meidät on opittu tuntemaan ", Sami Kortelainen kertoo kilpailutuksen taustoja.

Teknoksen maalit vakuuttivat heti. Kaiken huipuksi niiden kuivumisaikaa voidaan tarvittaessa vielä nopeuttaa, Teknoksen mukaan jopa noin tuntiin. Se on loistava lisäominaisuus, jos tuotantopaine entisestään kasvaa ja kuivumisajasta tulee kriittinen tekijä. ”

"Maalien laadun pitää olla sitä korkeaa tasoa, josta meidät on opittu tuntemaan", tuotantopäällikkö Sami Kortelainen sanoo.

Teknoksen maalit ja tekninen tuki saivat aikaan myös sen, että aiemmin maalauslaitteissa tiuhaan tahtiin ilmenneet ongelmat saatiin poistumaan käytännössä kokonaan. Sami Kortelainen kehuukin erinomaisten tuoteominaisuuksien lisäksi myös Teknoksen palveluasennetta.

Tekninen tuki on ollut aivan loistava. Jos vaikka haluamme lisätietoa jostain asiasta saamme Teknoksen laboratoriosta selvitykset, joissa asia käydään läpi perin pohjin. Palvelu on ollut kaikin puolin todella hyvää, kaikki lupaukset on pidetty ja laatuun olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä. Tästä on hyvä jatkaa. 

Maalien vaihtamisen jälkeen VAK on onnistunut puolittamaan perävaunujensa keskimääräisen toimitusajan. Myynnin kasvattamisen ja toiminnan kannattavuuden kannalta kehitys on ollut suorastaan erinomaista, ja maalaus on yksi tärkeä lenkki prosessiketjussa. Sami Kortelainen uskoo, että ellei Teknoksen maaleja olisi otettu käyttöön, ei tähän olisi pystytty.

Kuvat: VAK