Abloy - Aktywna współpraca, solidne wyniki

Firmy Abloy i Teknos udowodniły, że dwie fińskie spółki mogą osiągać wyniki godne światowych liderów dzięki połączeniu sił.

Abloy Oy to jeden z czołowych producentów zamków, systemów zamkowych i okuć, który oferuje swoim klientom bezpieczne i łatwe w eksploatacji produkty służące do otwierania i zamykania drzwi. Marka Abloy, podobnie jak Teknos, zdobyła sobie zaufanie klientów dzięki długofalowym pracom rozwojowym oraz dostarczaniu innowacyjnych produktów i profesjonalnych, ukierunkowanych na klienta usług.

Antybakteryjne materiały i powłoki

Skupienie się na potrzebach klienta stanowi- ło czynnik, który w sposób naturalny doprowadził do nawiązania współpracy pomiędzy tymi dwoma spółkami. Firma Abloy pragnęła opracować antybakteryjne produkty przeznaczone do zastosowań wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny. Szpitale, domy opieki środowiskowej i inne tego typu obiekty to miejsca, w których szybko pojawiają się i rozprzestrzeniają mikroby. Weźmy na przykład klamki i okucia, których codziennie dotyka wiele osób, przez co stają się one miejscem rozmnażania i przenoszenia się bakterii oraz wirusów.

Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, firma Abloy rozpoczęła prace nad zestawami zatrzaskowymi wykonanymi z materiałów antybakteryjnych. Uzyskane wyniki nie były jednak zadowalające. Konieczne było zastosowanie materiału, który zapewniałby odpowiednią odporność na zużycie mechaniczne, był łatwy w czyszczeniu, a przede wszystkim gwarantował ochronę przed mikrobami wymaganą w wysokiej jakości produktach Abloy. Przeanalizowano dokładnie różne możliwości. Do osiągnięcia celu zbli- żono się wreszcie wraz z odkryciem przez przedstawicieli Abloy na targowym stoisku Teknos antybakteryjnych farb proszkowych INFRALIT.

Rynkowy lider skuteczności

INFRALIT to antybakteryjna farba proszkowa opracowana przez Teknos, która stała się liderem w skutecznym działaniu na rynku tego typu zabezpieczeń. To rozwiązanie sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie wymagane są maksymalnie wysokie standardy higieny. Innowacyjność Teknos i Abloy wynika z długofalowych projektów badawczo-rozwojowych, przy czym obie firmy pragnęły oprzeć współpracę właśnie na tym aspekcie. Oznacza to, że w toku wielu badań w sposób wyczerpujący oceniono przydatność farby do zastosowań Abloy.

 

 

Doskonała odporność mechaniczna i ochrona przed korozją

Farby proszkowe górują we wszystkich aspektach nad konkurencyjnymi rozwią- zaniami. Nie tylko mają one właściwości antybakteryjne, ale też charakteryzują się doskonałą odpornością mechaniczną i zapewniają wysoką ochronę przed korozją. Wszędzie tam gdzie powierzchnie są bardzo silnie eksploatowane, nie opłaca się wybierać rozwiązań, które nie są idealne.

Antybakteryjne farby proszkowe Teknos są utwardzane w wyższych temperaturach, co zapewnia pełne uszczelnienie powłoki i jej odporność na zużycie mechaniczne. Połączenie wysokiej jakości zestawów zatrzaskowych Abloy i doskonałych właściwo- ści farb proszkowych Teknos to gwarancja doskonałej odporności na korozję. Gotowa powłoka zdaje nawet najbardziej surowe testy korozyjne i charakteryzuje się najwyższą klasą odporności na korozję. Można spokojnie powiedzieć, że współpraca w tym obszarze pozwoliła obu firmom dokonać prawdziwych innowacji i przyniosła im wartość dodaną.

Abloy ACTIVE

Rezultat tego partnerstwa stanowi Abloy ACTIVE — wyjątkowa gama całkowicie antybakteryjnych okuć drzwiowych, przeznaczonych do stosowania głównie w szpitalach, ośrodkach zdrowia i placówkach opiekuńczych.

Lock

Abloy ACTIVE nadaje się także do powierzchni wymagających skutecznej ochrony przed korozją w wymagających warunkach, np. na liniowcach oceanicznych czy w centrach spa. Produkty z tej gamy sprzedawały się dobrze od samego początku, a popyt na nie zgłaszało więcej podmiotów niż początkowo przewidywano. Firma Abloy dostrzegła w tym dla siebie nową szansę, dlatego uczyniła rozwiązanie ACTIVE standardowym w obrębie wszystkich malowanych okuć drzwiowych. Dzięki temu Abloy ACTIVE sprawdza się także w innych warunkach, np. w szkołach, świetlicach, biurach i mieszkaniach.

Nawet lider branżowy może zwiększyć wartość oferowanych przez siebie produktów dzięki aktywnym działaniom dystrybucyjno-informacyjnym oraz otwartej dyskusji z partnerami wyznającymi te same wartości i zasady. W momencie rozpoczęcia współ- pracy prawdopodobnie nie zrozumiano w pełni wszystkich możliwości, jakie ona otwiera, natomiast obecnie dzięki kreatywnemu myśleniu i prowadzonym w zdecydowany sposób badaniom ich pełne wykorzystanie stało się rzeczywistością.

Abloy ACTIVE to doskonały przykład na to, w jaki sposób myślenie i działanie nastawione na współpracę może dzisiaj otwierać drzwi do nowych i istotnych możliwości biznesowych