INERTA 160

  • Apsaugantis nuo korozijos
  • Atsparus

Saugos duomenų lapai

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite nuo paviršių teršalus, kurie gali būti žalingi paviršiaus paruošimui ir dažymui. Taip pat nuvalykite vandenyje tirpias druskas, naudodami atitinkamus metodus. Priklausomai nuo skirtingų medžiagų, paviršiai ruošiami taip, kaip nurodyta toliau: PLIENINIAI PAVIRŠIAI: Pašalinkite valcavimo nuodegas ir rūdis nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu, kad paruošimo laipsnis būtų Sa 2½ (ISO 8501-1 standartas). BETONINIAI PAVIRŠIAI> Betonas turi būti bent 4 savaičių senumo, gerai sustingęs ir kietas. Vandens kiekis viršutiniame sluoksnyje negali būti didesnis nei 4 % pagal svorį. Išlyginkite visus paviršiaus tiškalus ir nelygumus šlifuodami. Nušluokite palaidą cementą, smėlį ir dulkes. Nuplaukite tepaluotus ir riebaluotus paviršius plovikliu arba tirpikliu. Pašalinkite tirštą cemento pieną, jei yra, ėsdindami RENSA ETCHING medžiaga arba šlifuodami ar apdorodami nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu. SENIAI DAŽYTI PAVIRŠIAI, ANT KURIŲ GALIMA DENGTI: Reikia pašalinti visus nešvarumus, kurie gali pakenkti dažymo procesui (pvz., riebalus ir druskas). Paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Seniai nudažyti paviršiai, kurių maksimalus sekančio sluoksnio padengimo intervalas baigėsi, taip pat turi būti sušiurkštinami. Pažeistos dangų vietos ruošiamos pagal dangos ir priežiūros / remonto reikalavimus. Preparato naudojimo vieta ir laikas turi būti parinkti taip, kad paruoštas paviršius neišsiteptų ar nesudrėktų prieš vėlesnį apdorojimą. Papildomą paviršiaus paruošimo informaciją galima rasti standartuose EN ISO 12944-4 ir ISO 8501-2. Visi laikino grunto (shop primer) sluoksniai nepriklausomai nuo rišiklio tipo turi būti visiškai pašalinti. Praktiškai tai reiškia, kad, kai į paviršių žiūrint vertikaliai iš 1 metro atstumo ir esant normaliam apšvietimui paviršius yra tolygiai pilkos spalvos, t. y. paruošimo klasė yra Sa 2½ (ISO 8501-1).

Paviršiai

Nepakankamai sumaišius arba dėl neteisingo maišymo santykio gaunami prasti rezultatai ir blogos plėvelių savybės. 0,021 - 0,026".

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 ºC, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Be to, dažomo paviršiaus temperatūra ir dažai turi būti ne mažiau kaip 3 °C aukštesnė už rasos tašką aplinkos ore.

Priežiūra

Laikymas

Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite vėsioje vietoje sandariai uždarytoje taroje.
Total mass of solids abt. 1400 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 40 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener
Gloss Blizgumas
Practical spreading rate Vertės priklauso nuo tepimo technologijos, paviršius sąlygų, užpurškimo ir t.t.
Clean up TEKNOSOLV 9530
Colours
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.