Lahendused hüdroelektrijaamadele

Teknose täiustatud suure jõudlusega kaitsekatete valik kaitseb korrosiooni eest kogu hüdroelektrijaama konstruktsioone.

Pinnakatted hüdroelektrijaamade konstruktsioonidele

Teknose kattelahused kaitsevad korrosiooni eest kogu hüdroelektrijaama struktuure - nii uputuskoormuses olevaid kui ka kuivi osi. TEKNOMASTIC 80 PRIMER, INERTA 160 ja INERTA 165 on näited toodetest, millel on pikaajalised kogemused uputuskoormuses olevate teras- ja betoonkonstruktsioonide jaoks. Tooted on läbinud ranged laboratoorsed testid.

Teknose jätkusuutlikud kattelahendused

  • Kõrge kuivainesisaldus 82-96%
  • Pikk hooldustsükkel, koguni 40 aastat, olenevalt valitud kattesüsteemist ja keskkonnast

OLULISED TEGURID HÜDROELEKTRIJAAMADE KONSTRUKTSIOONIDE KATMISEL : 

  • Põhjalik eeltöötlus kareda pritspuhastusega
  • Pinna puhtuskatsed pärast eeltöötlust
  • Ümbritsevate pindade kaitsmine
  • Karmid värvimistingimused madalate temperatuuride ja kõrge / erineva niiskusega
  • Struktuuride keerulisus
  • Vajadus kõrge professionaalsusega töövõtjate järele

Uute objektide katmine     Hooldusvärvimine     Tootedetailid

Teknos coated objects in hydropower plants

TEGURID UUTE OBJEKTIDE KATMISEL

Nii hüdroelektrijaamade struktuurid, väravad ja lüüsid peavad vastu pidama aastakümneid. Konstruktsioonid on uputuskoormuses või asuvad pritsmetsoonis ja peavad taluma mehaanilisi ja abrasiivseid pingeid, nagu voolav vesi ja veevooluga kaasnevad osakesed. Need tegurid muudavad hüdroelektrijaamad üheks karmimaks keskkonnaks, kus pinnakatteid saab kasutada.

TEGURID HOOLDUSVÄRVIMISEL

Struktuure on keeruline üle värvida; jaama funktsioonid tuleb hoolduse ajal peatada ning konstruktsioone on füüsiliselt raske kätte saada, neid on raske töödelda, eeltöödelda ja värvida. Hooldustsükli võimalikult pikaks muutmiseks peavad värvid olema ülivastupidavad ja -kvaliteetsed.

Tootedetailid

*Lisaks ülalnimetatud kooskõlastustele on riigipõhiste nõuete ja standardite järgi mitu kinnitust, näiteks SILKO, ELFORSK, NS 5417 (Norra hüdroenergia standard), NORSOK M-501 jne.
Toode LOÜ g/l Tahke aine % DFT vahemik
(µm)
Töötlemis-aeg
(min)
Tüü-vahendid Heakskiidud
INERTA 160 u 40 96 500 20 2K õhuvaba Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5, abrasiooni-kindluse test 
Suurim vastupidavus mehaanilisele koormusele, sealhulgas jää mõju
INERTA 165 u 100 92 200-300 30 1K õhuvaba Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5
abrasiooni-kindluse test
Väga hea vastupidavus mehaanilisele koormusele, sealhulgas jää mõju
INERTA 165 TIX u 100 92 250-600 30  1K õhuvaba Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5
abrasiooni-kindluse test
 INERTA 165 kõrge kihipaksusega versioon
TEKNOMASTIC 80 PRIMER u 200 82 80-230 120 1K õhuvaba Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5
Im 4 acc. ISO 12944-9
abrasiooni-kindluse test
Erinevad NORSOK M-501 heakskiidud, sealhulgas
süsteemid 1, 3, 7A, 7B ja 8A

 

Teknose tehnilise toe spetsialistidel on suur kogemus tööstusliku pinnakatmise alal ja nad aitavad teid meeleldi

Soovin, et minuga võetakse ühendust      Leia kohalik TEKNOSe esindus

 

Lahendused hüdroelektrijaamadele

Laadi alla