Teknos lösningar för vattenkraftverk

Teknos kompletta sortiment med avancerade och högpresterande ytbehandlingar skyddar alla ytor i ett vattenkraftverk mot korrosion.

Ytbehandlingar för vattenkraftverk

Teknos skyddar alla delar av ett vattenkraftverk mot korrosion, både nedsänkta och torra delar. TEKNOMASTIC 80 PRIMER, INERTA 160 och INERTA 165 är alla exempel på produkter med lång erfarenhet av nedsänkt användning, både för stål- och betongkonstruktioner. Produkterna har genomgått noggranna laboratorietester. 

Teknos hållbara ytbehandlingslösningar

  • Ytbehandlingar med hög volymtorrhalt på 82-96%
  • Lång underhållscykel på upp till 40 år, beroende på valda ytbehandlingssystem och miljön.

Viktigt att tänka på när du ska behandla ytor i ett vattenkraftverk:

  • Förbehandla till en grovt blästrad yta

  •  Renlighetstest av yta efter förbehandling

  • Skydd av omgivningen

  • Tuffa ytbehandlingsförhållanden med låga temperaturer och hög/varierande fuktighet

  • Utmanande tillgänglighet av ytorna som ska målas

  • Professionella entreprenörer bör användas för att utföra arbetet

Måla nya objekt     Underhållsmålning     Produktdetaljer

Teknos coated objects in hydropower plants

Att tänka på vid ytbehandling av ett nytt vattenkraftverk

Vattenkraftverk, pennstockar, grindar och slussar måste hålla i årtionden. Delar av strukturerna är nedsänkta i vatten eller befinner sig i splashzoner och måste motstå mekaniska och hårda påfrestningar så som strömmande vatten och partiklar som följer med vattenflödet. De här faktorerna gör vattenkraftverk till en av de tuffaste miljöerna för en ytbehandling.

Att tänka på vid ommålning av vattenkraftverk  

Vattenkraftverkens olika delar är komplexa att måla om; funktionerna på anläggningen behöver stoppas under underhållningstiden och ytorna som ska behandlas är fysiskt svåra att nå, hantera, förbehandla och färdigbehandla. För att göra underhållscykeln så lång som möjligt krävs det att färgen är väldigt hållbar och av hög kvalitet.

Produktdetaljer

*In addition to the above-mentioned approvals, there are several approvals by country-specific requirements and standards, such as SILKO, ELFORSK, NS 5417 (Norwegian Hydropower std.), NORSOK M-501 etc.
Produkt VOC g/l Vol.
Solids %
DFT range
(µm)
Pot life
(min)
Krav på
utrustning
Godkännanden
INERTA 160 abt. 40 96 500 20 2K airless Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5, Abrasion resistance test 
The highest resistance against mechanical
loads, including the effects of ice
INERTA 165 abt. 100 92 200-300 30 1K airless Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5
Abrasion resistance test
Very good resistance against mechanical
loads, including the effects of ice
INERTA 165 TIX abt. 100 92 250-600 30  1K airless Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5
Abrasion resistance test
High film build version of INERTA 165
TEKNOMASTIC 80 PRIMER abt. 200 82 80-230 120 1K airless Im 1, 2, 3 acc. ISO 12944-5
Im 4 acc. ISO 12944-9
Abrasion resistance test
Several NORSOK M-501 approvals, including
systems 1, 3, 7A, 7B and 8A

 

Teknos kunniga tekniker har lång erfarenhet av industriell ytbehandling och hjälper dig gärna. 

Lämna en kontaktförfrågan      Hitta din lokala kontakt på Teknos

 

Förnybar energi - vattenkraft

Ladda ner broschyr