SILORA A

  • Vandbaseret
  • Spartel

SILORA A er en færdigblandet håndspartelmasse til snedkerarbejde.

Anvendes til spartling af indvendige træoverflader, f.eks. døre og møbler. Også velegnet til grundede metaloverflader.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage.
Tørstof ca. 82 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU's VOC-direktiv.
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,8 g/ml
Partikelstørrelse 0,03
Rengøring Vand
Emballage 0,4 l, 3 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning