SILORA A

  • Vanntynnet
  • Sparkel

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 82 % by volume
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Densitet abt. 1,8 g/ml
Partikkel størrelse 0,03
Godkjennelser og sertifikater CE-merking