SILORA A

Tisleripahtel

  • Vesialuseline
  • Pahtel

Kasutusvalmis vesialuseline tisleripahtel.

Kasutatakse puitpindade pahteldamiseks sisetöödel, nt uksed ja mööbel. Sobib ka krunditud metallpindade pahteldamiseks.

SILORA A on heade nakke- ja täiteomadustega ning moodustab sileda pinna.

Tootekirjeldus

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.

Pealekandmine

Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Kuivanud pahtlipinda võib värvida või tapeetida. Enne tapeetimist tuleb pinnad nakke saavutamiseks kruntida. Pahtli lihvimisel soovitatakse kanda silmade ja näo kaitsemaski.

Pealekandmistingimused

Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.
Kuivainesisaldus ca 82 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.
Kihipaksus 0 - 2 mm
Tihedus ca 1,8 g/ml
Terasuurus 0,03
Töövahendite puhastamine Vesi
Pakendid 0,4 L, 3 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis