SILOKSAN FACADE

Silikone-emulsionsfacademaling

  • UV-resistent
  • Vandbaseret

SILOKSAN FACADE er en vandbaseret, silikoneemulsionsmaling til mineraloverflader. Malingen er vandafvisende med høj åndbarhed og aromatfri. Indeholder ikke aromatiske opløsningsmidler.

Til nye og tidligere malede facader udendørs, f.eks. beton, gips, puds, mursten og mineralplade.

SILOKSAN FACADE silikonemulsionsmaling er nem at påføre med rulle eller malesprøjte. Bindemiddelsammensætningen forhindrer, at malingen skaller ved påvirkning af UV-lys eller varme. SILOKSAN FACADE er vandafvisende og sikrer en ren facade i bymiljøer, og malingen nedbrydes ikke af en syreholdig atmosfære. SILOKSAN FACADE kan overmales samme dag. Facadebehandlingen kan anvendes som grunder på de fleste ubehandlede overflader.

Forbehandling

NYE OVERFLADER: Nye betonelementer eller støbte overflader kan males med SILOKSAN FACADE silikonemaling mindst en måned efter støbning, når overfladen er hærdet og ikke længere våd eller mat fugtig. Fugt i betonen skal ligge under 97% målt som relativ fugtighed (RH) eller 4 % målt i procent af vægten. Det anbefales, at nye gipsoverflader først overfladebehandles efter en hærdningstid på 6-8 uger. Rengør overfladen for al snavs med højtryksrenser. Efter behov kan der tilsættes sand til vandet ved højtryksrensning, eller stålbørste eller lignende kan anvendes for at opnå tilstrækkelig overfladebinding (f.eks. formstøbte overflader). BEMÆRK! Ved maling af betonelementer skal cementslam er bedre fjernes inden maling. Ved klargøring og maling af asbestholdige materialer, skal gældende regler og lovgivning følges. TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Fjern gammel forvitret maling, der skaller eller har mistet hæfteevnen. Gammel maling renses af under hensyn til, hvad overfladen kan tåle og den type maling, der skal fjernes (f.eks. stålbørste, højtryksrensning eller rensning med vand og sand). Fjern også gips og beton, der ikke hæfter solidt. Kontroller betonsamlinger og foretag eventuelle reparationer. Hvis betonkonstruktionen har revner ved armeringen, skal revnerne rettes op med mejsel eller slibemaskine. Herefter pudses betonen efter behov. Anvend passende puds eller mørtel på gips og beton til reparation af revner og afslag. Slib de reparerede områder grundigt, og lad materialet hærde før overmaling.

Påføring

Omrør malingen grundigt før brug. De rene og jævne mineraloverflader grundes med SILOKSAN FACADE silikonemaling tilsat SILOKSAN GEL (9 : 1). Til grunding kan malingen fortyndes 5 % med vand. Kan også anvendes til tidligere malede overflader. Herefter males overfladen med ufortyndet SILOKSAN FACADE silikonemaling. Hæld tilstrækkelig maling op fra samme parti til maling af sammenhængende overflader for at undgå farveforskelle. Hvis det er nødvendigt at anvende forskellige partier, placeres overgangen på de mindst synlige steder og males med en blanding af maling fra begge partier (f.eks. blandingsforhold 1 : 1). Påføres med pensel, rulle eller airless malesprøjte. Egnet dyse til airless malesprøjte er 0.017 - 0.021".

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og malingstemperaturen være over +5 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80 %.

Opbevaring

Opbevares køligt og tæt tillukket. TÅLER IKKE FROST.
Tørstof ca. 36 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC grænseværdi (kat A/a): 40 g/l 2010. Produktets VOC: max. 40 g/l.
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,5 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 30 minutter
Fortynder Vand
Rengøring Vand
Vejrresistent Yderst god
Emballage Base 1 og 3: 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning