SILOKSAN FACADE

Silikoonemulsioonvärv

  • UV-kindel
  • Vesialuseline

Vesialuseline täismatt silikoonemulsioonipõhine eriti hingav ja vett tõrjuv värv mineraalpindadele.

Uued ja varem värvitud fassaadid: betoon, krohv, silikaattellis ja mineraalplaadid.

Lihtne pinnale kanda rulli või pihustiga. Sideaine koostis takistab värvil muutuda rabedaks UV- või soojuse toimel. SILOKSAN FACADE on veekindel, hoiab pinna puhtana ka linnakliimas ning atmosfääris olevad happelised gaasid ei korrodeeri seda. SILOKSAN FACADE saab üle värvida samal päeval. Kui esimesele kihile on lisatud SILOKSAN geeli, siis pole nõutud eraldi kruntimist ei uutel ega varem värvitud pindadel. Loe lisa SILOKSAN- süsteemist tooteesitlusest.

Pinna eeltöötlus

UUED PINNAD: betoonpind peab olema vähemalt 4 nädalat vana. Kogu niiskus peab olema seotud, suhteline niiskus alla 97% või 4 massi%. Uued krohvpinnad peaksid kõvenema 6-8 nädalat. Eemalda pindadelt mustus survepesuga. Vajadusel lisada pesuvette liiva või kasutada terasharja värvimiseks sobiva pinnaprofiili saamiseks. NB! Betoonpindadelt eemaldada enne värvimist tsemendiliimikiht. Kui töödeldavad pinnad sisaldavad asbesti, siis järgida vastavaid määruseid ja juhendeid 318/2006 ja 863/2010. EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: eemalda lahtine, nõrgalt kinnitunud või kriidistunud värv (nt lubivärv). Meetod tuleb valida vastavalt pinna tugevusele ja värvitüübile (traatharjamine, kuumsurvepesu, vesiliivapesu jne). Eemalda ka nõrgad krohvi- , pahtli- ja betooniosad. Kontrolli värvitavat pinda ja tee vajadusel parandused. Kui pinda on tekkinud praod, siis tuleb need avada, vajadusel karestada. Teraspindadelt eemaldada rooste, kruntida nt INERTA MASTIC epovärviga. Kasuta avatud pragude ja lõhede täiteks sobivat segu või pahtlit ning lase enne värvimist täielikult kõveneda.

Pealekandmine

Enne kasutamist segada korralikult. Krundi puhtad ja tugevad mineraalsed aluspinnad SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga, millele on lisatud SILOKSAN geeli (9:1). Kruntimisel võib värvi lahjendada veega 5%. Ka eelnevalt värvitud pinnad tuleks samal meetodil kruntida. Lahjendamata SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga. Toonierinevuste vältimiseks sega kokku ühe pinna värvimiseks vajaminev kogus. Kui siiski tuleb kasutada erinevaid värvipartiisid, siis on soovitav üleminekuks kasutada mõlemast partiist kokku segatud värvi (nt 1:1). Kanna pinnale pintsli, rulli või airless-pihustiga (düüs 0,017’’–0,021’’).

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 36 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/c): 40 g/l. Toote LOÜ: max 40 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,5 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi
Ilmastikukindlus Väga hea.
Pakendid 2,7 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis,Finnish Key Flag