SILOKSAN FACADE

  • UV-resistent
  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 36 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,5 g/ml
Godkjennelser og sertifikater CE-merking