SILOKSAN FACADE

Silikoniemulsiomaali

  • UV-kestävä
  • Vesiohenteinen

SILOKSAN FACADE on vesiohenteinen, silikoniemulsioon perustuva, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä kiviainespintamaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 415. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Ulkokäyttöön uusille ja aikaisemmin maalatuille kiviainespinnoille julkisivuissa, kuten betoni, rappaus, poltettu tiili, kalkkihiekkatiili ja mineraalilevy.

SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaali on helppo telata ja ruiskuttaa. Sideainerakenteensa ansiosta se ei haurastu UV-säteilyn eikä lämmön vaikutuksesta. SILOKSAN FACADE säilyttää erittäin hyvin puhtautensa kaupunki-ilmastossakin vedenhylkivyytensä ansiosta, eikä se syövy ilman happamien kaasujen, kuten rikkidioksidin vaikutuksesta. SILOKSAN FACADE on päällemaalattavissa jo samana päivänä. Erillistä pohjustusta ei tarvita useimmilla ennestään maalaamattomilla tai maalatuilla pinnoilla, kun ensimmäinen maalauskerta tehdään maalilla, johon on sekoitettu SILOKSAN GELIÄ. Lue lisää SILOKSAN-systeemistä SILOKSAN-tuote-esitteestä.

Pinnan esikäsittely

UUDET PINNAT: Uusi betonielementti- tai betonivalupinta voidaan maalata SILOKSAN FACADELLA kun valusta on kulunut vähintään yksi kuukausi, pinta on täysin sitoutunut eikä enää märkä tai mattakostea. Mitattaessa betonin kosteuden mitta-arvojen täytyy alittaa suhteellisena kosteutena (RH) 97 % tai painoprosentteina 4 %. Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 6-8 viikon kovettumisajan jälkeen. Maalattavat pinnat pestään painepesurilla, jotta lika saadaan poistettua. Tarvittaessa käytetään hiekkaa pesuveden mukana, teräsharjaa tms. riittävän pintaprofiilin saamiseksi (esim. muottivaletut pinnat). HUOM! Betonielementtejä maalattaessa on huolehdittava sementtiliiman poistamisesta ennen maalausta. Asbestia sisältävien pintojen käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/94 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT: Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset (esim. kalkkimaali) maalikerrokset. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Poista myös heikosti kiinni olevat, hauraat rappaus- tai betonipinnat. Tarkista betonielementtisaumojen kunto ja tee tarvittavat korjaukset. Avaa betonirakenteissa betoniterästen kohdalla mahdollisesti olevat halkeamat piikkaamalla tai kulmahiomakoneella ja laikalla tms, jonka jälkeen betoni tarvittaessa karhennetaan. Puhdista esiin tullut teräs ruosteesta ja ruostesuojaa se esim. INERTA MASTIC epoksipinnoitteella. Paikkaa avatut halkeamat, kolot ja kuopat ympäröivän pinnan tasoon, betonipinnoilla tarkoitukseen soveltuvilla korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla kalkkisementtilaasteilla. Paikkaukset jälkihoidetaan huolellisesti ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnat pohjustetaan SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaalilla, johon on sekoitettu joukkoon SILOKSAN GELIÄ suhteessa 9 : 1. Pohjamaalauksessa maalia voidaan ohentaa vedellä 5 %. Kyseistä pohjustusta voidaan käyttää myös ennestään maalatuilla pinnoilla. Pintamaalaus ohentamattomalla SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella (esim. 1 : 1). Pyri järjestämään työt niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 36 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,5 g/ml
Käytännön riittoisuus 4 - 6 m2/l
Pölykuiva 30 minuutin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi
Värisävyt SILOKSAN-värikartan sävyt.
Säänkestävyys Erittäin hyvä.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 2,7 L, 9 L, 18 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä,Avainlippu