SILIKATFÄRG

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 33 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,5 g/ml
Godkendelser og certifikater