SILIKATFÄRG

Silikaattimaali

Vesiohenteinen, epäorgaaninen, yksikomponenttinen, täyshimmeä kiviainespintojen julkisivu- ja sisämaali, jonka sideaineena on kalivesilasi. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 414. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

SILIKATFÄRG on perinteinen kiviainespintojen julkisivumaali, joka soveltuu myös sisätilojen seinä- ja kattopintojen maaliksi tiloissa, joissa vaaditaan maalipinnan perinteistä täyshimmeää ulkonäköä ja/tai hengittävyyttä: asuin-, liike-, teollisuus- ja varastorakennukset sekä luolastot, kellaritilat yms. Maalausalustaksi soveltuvat kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappaus sekä betoni, sementtikuitulevy ja kalkkihiekkatiili. SILIKATFÄRGIÄ voidaan käyttää myös aiemmin kalkkimaalilla, kalkkisementtimaalilla, sementtimaalilla tai silikaattimaalilla maalattujen pintojen huoltomaalaukseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

UUDET PINNAT: Uusi betonielementti- tai betonivalupinta voidaan maalata SILIKATFÄRG Silikaattimaalilla kun valusta on kulunut vähintään yksi kuukausi, pinta on täysin sitoutunut eikä enää märkä tai mattakostea. Mitattaessa betonin kosteuden mitta-arvojen täytyy alittaa suhteellisena kosteutena (RH) 97 % tai painoprosentteina 4%. Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 6-8 viikon kovettumisajan jälkeen. Maalattavat pinnat pestään tarvittaessa painepesurilla, jotta lika, pöly ja muu irtonainen epäpuhtaus saadaan poistettua. Tarvittaessa käytetään vesi-hiekkapesua, hiontaa, teräsharjaa tms. riittävän pintaprofiilin saamiseksi (esim. muottivaletut pinnat). HUOM! Betonielementtejä maalattaessa on huolehdittava sementtiliiman poistamisesta ennen maalausta. AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT: Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai liituuntuneet, jauhemaiset (esim. kalkkimaali) vanhat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni olevat, hauraat rappaus- tai betonipinnat poistetaan. Rappauspaikkaukset ja muut korjaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla korjaus- ja rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon. Paikkaukset jälkihoidetaan ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.

Käsittelyohje

Kiinteät sementtirappaus-, betoni- tai maalipinnat eivät vaadi pohjustusta. Voimakkaasti imevät huokoiset alustat, esim. rappaus ja aiemmin kalkkimaalilla maalatut pinnat, pohjustetaan SILIKATBINDER Silikaattipohjusteella, joka ohennetaan vedellä 1:1. Maalattavat pinnat pohjamaalataan SILIKATFÄRG Silikaattimaalilla, joka ohennetaan SILIKATBINDER Silikaattipohjusteella suhteessa 2:1. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. SILIKATFÄRG Silikaattimaali pintamaalataan 1 – 2 kertaa värisävyn peittävyydestä ja halutusta pintastruktuurista riippuen. Maalia voidaan ohentaa vedellä 5 – 10 %. Yhtenäistä pintaa varten tulee varata riittävä määrä samaa valmistus- ja sävytyserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Maalaustyö tulee järjestää siten, että rajakohdat ja työsaumat rytmittyvät luontevasti rakenteen mukaan huomaamattomiin kohtiin. MAHDOLLINEN PAIKKAMAALAUS: Maalattaessa esim. telineasennuksen aiheuttamia vaurioita saadaan maalauksen sävyvastaavuutta parannettua lisäämällä SILIKATFÄRG silikaattimaaliin n. 10 % SILIKATBINDER Silikaattipohjustetta. Huom! Silikaattimaali syövyttää lasia, lasitettuja pintoja, luonnonkiveä ja metallia – huolehdi suojauksesta. Suojaa myös iho ja silmät. Maali voidaan levittää siveltimellä, harjalla, kalkkihakkurilla, telalla ja/tai korkeapaineruiskulla. Ruiskusuuttimen kokosuositus on 0,017 - 0,021".

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys: noin 12 kuukautta.
Kuiva-ainepitoisuus n. 33 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,5 g/ml
Käytännön riittoisuus 3 - 5 m²/l. Riittoisuusarvot voivat vaihdella voimakkaasti riippuen alustan imevyydestä ja rakenteesta.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi
Värisävyt Perusmaali 1. SILOKSAN-värikartan vaaleat sävyt. Teknomix-sävytysryhmä SIL. Orgaanisten sävytyspastojen ja pigmenttien käyttöä tulee välttää.Maalityypille on ominaista levitysmenetelmästä johtuva värisävyn ilmeen vaihtelu, joten suosittelemme värivalinnan varmistamista värimallin maalauksella.
Pakkauskoot Perusmaali 1: 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Avainlippu