SILIKATFÄRG

Barvna karta

Suha snov cca. 33 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Sistem mešanja Teknomix
Gostota cca. 1,5 g/ml
Dovoljenja & certifikati M1 classification