SILIKATFÄRG

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 33 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 40 g/l
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,5 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering