NORDICA MATT

Helmat dækkende træbeskyttelse

  • Vandbaseret

Helmat akrylbaseret træbeskyttelse til træoverflader udendørs. NORDICA MATT giver en mat og hård overflade, som er smudsafvisende og bibeholder farve og glans i meget lang tid.

Anvendelse: Nye og tidligere med akrylmaling malede træoverflader og til industrielt grundede og/eller mellembehandlede træoverflader, f.eks. udvendige vægge, facadebrædder og beklædningsbrædder. Kan også bruges som vedligeholdelsesmaling på de fleste gamle olie- og alkydmalinger, hvis overfladerne er i god stand.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

NYE TRÆOVERFLADER: Overfladen skal behandles hurtigst muligt. Som minimum foretages træbeskyttelse og grunding den sommer byggeriet udføres. Fjern alt løst materiale, snavs, støv og skimmel fra overfladen. Anvend om nødvendigt RENSA FACADE facaderens. TIDLIGERE MALEDE ELLER GAMLE TRÆOVERFLADER: Nedbrudte trædele udskiftes med nye. Fjern alt løst materiale, snavs og støv. Gammelt nedbrudt maling fjernes helt. Vær opmærksom på, at den gamle malings vedhæftning til underlaget kan være svækket, derfor bør al maling fjernes selvom den ser ud til at være intakt. Det gamle malingslag fjernes primært ved at skrabe, slibe med stålbørste og evt. ved at opvarme overfladen med en egnet varmepistol. Alternativt kan en malingsfjerner eller sandblæsning anvendes. Overfladen på gamle oliemalingslag kan være i dårlig stand: stærkt kridtet, støvet og sprødt. Sådanne overflader skal rengøres grundigt, så den nye maling hæfter godt til underlaget. Nogle traditionelle malingstyper, såsom rød okkermaling og paraffinoliemaling, producerer en så sprød og støvet overflade, at de ikke kan vedligeholdelsesmales med dette produkt. Hvis der er tvivl om vedhæftningen, skal den sikres ved testmaling. Vask overfladen med RENSA FACADE facaderens og skyl grundigt.

Påføring

Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås. Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange. Påføres produktet ved airles sprøjtning afsluttes overfladen med en pensel for at sikre vedhæftning. Anbefalet airless dysestr. er 0,015–0,021”.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Undgå påføring i direkte sollys.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 35 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 130 g/l.
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne 5 - 8 m²/l.
Tørretid - håndteringstør 1 h
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Base 1 (hvid) og 3 kan tones i h.t. farverne i udendørfarvekortet. Farve klar til anvendelse: Sort.
Emballage Base 1 og 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Sort: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Varierer fra land til land.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.