NORDICA MATT

Dækkende træbeskyttelse

  • Vandbaseret

Helmat akrylbaseret træbeskyttelse til træoverflader udendørs. NORDICA MATT giver en mat og hård overflade, som er smudsafvisende og bibeholder farve og glans i meget lang tid.

Nye og tidligere med akrylmaling malede træoverflader og til industrielt grundede og/eller mellembehandlede træoverflader, f.eks. udvendige vægge, facadebrædder og beklædningsbrædder. Kan også bruges som vedligeholdelsesmaling på de fleste gamle olie- og alkydmalinger, hvis overfladerne er i god stand.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 36 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Fortynder Vand
Rengøring Udstyret rengøres straks efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Emballage Base 1: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l Base 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l Base 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l Standardfarver: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.