NORDICA MATT

Talomaali

  • Vesiohenteinen

Täyshimmeä akrylaattipohjainen vesiohenteinen ulkomaali puupinnoille. NORDICA MATTIN himmeä ja kova pinta hylkii likaa ja säilyttää ulkonäkönsä ja värisävynsä erittäin pitkään. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Uudet ja aikaisemmin akrylaattimaaleilla maalatut puupinnat sekä teollisesti pohja- ja/tai välimaalatut puupinnat, esim. ulkoseinät, räystäänaluset ja vuorilaudat. Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

UUSI PUUPINTA: Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA: Huonokuntoiset puuosat uusitaan. Irtonainen aines, lika ja pöly poistetaan. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali poistetaan. Pinta pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Maalinpoistossa tulee käyttää erityistä huolellisuutta. Vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa kokonaisuudessaan vaikka maalikalvo vaikuttaisikin päällisin puolin ehjältä. Maalinpoistossa käytetään kaavintaa, teräsharjausta tai polttokaavintaa (esim. kuumailmapuhallin tai infrapunalämmitin). Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoaineita tai suihkupuhdistusta. Ruosteiset teräsosat puhdistetaan: hionta, teräsharjaus, tms. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata NORDICA MATTILLA. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella.

Käsittelyohje

Paljas puupinta pohjustetaan värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Pohjustettu puupinta pohjamaalataan NORDICA PRIMER pohjamaalilla. Jos kyseessä on vanha öljypohjustettu tai öljymaalattu puupinta, käytetään 10-15 % ohennettua liuoteohenteista PUUPOHJA pohjamaalia. Ruostuvat teräsosat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla. Myös teollisesti pohja- ja/tai välimaalatun puutavaran katkaisupinnat tulee pohjustaa ja pohjamaalata ennen pintamaalausta. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä 5 - 10 tilavuusprosenttia. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Maali levitetään siveltimellä. Käytettäessä korkeapaineruiskua tulee maalipinta tasoittaa ja viimeistellä siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019".

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana (huomioitava myös maalausta seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 36 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 5 - 8 m²/l
Kosketuskuiva 1 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Värisävyt Perusmaali 1 (valkoinen), perusmaali 3, perusmaali 5 (punainen) ja musta valmissävy. Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
Säänkestävyys Erittäin hyvä.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Perusmaali 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Musta valmissävy: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu