NORDICA MATT

Täismatt majavärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline täismatt akrülaadil põhinev värv puitpindadele välistingimustesse. NORDICA MATT on mati ja kõva pinnaga, mustust hülgav, pikaajalise läike- ja toonisäilivusega.

Kasutamine: Uued, varem värvitud ja tööstuslikult krunditud ja/või vahevärvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad, veeninad ja aknapiirded. Võib kasutada ka vanade õli- ja alküüdvärvitud pindade hooldusvärvimiseks juhul kui pinnad on heas korras.

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: Töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjäägid, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või pritspuhastust. Vanad õlivärvitud pinnad väivad olla halvas seisukorras: kriidistunud, tolmused ja haprad. Selliseid pindu tuleb puhastada hoolikalt, et uus värv saaks pinnale kinnituda. Vanade värvitüüpidega kaetud pinnad (nt muldvärv ja petrooliumvärv) võivad olla nii tolmused ja haprad, et neid ei saa selle tootega värvida. Ebakindlates olukordades tuleb teha testvärvimine. Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult.

Pealekandmine

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti. Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus nakke suurendamiseks pintsliga. Soovituslik düüsi suurus: 0,015–0,021”.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Praktiline kulu 5 - 8 m²/l.
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad välisvärvikaardi järgi. Tehasetoon: Must.
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Must: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saadavus erineb riigiti.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp