NORDICA MATT

Majavärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline täismatt akrülaadil põhinev värv puitpindadele välistingimustesse. NORDICA MATT on mati ja kõva pinnaga, mustust hülgav, pikaajalise läike- ja toonisäilivusega.

Uued ja varem värvitud puitpinnad: välisseinad, räästalauad, veeninad ja aknapiirded.

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjäägid, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit. Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga.

Pealekandmine

Paljad puitpinnad krunditakse WOODEX AQUA BASE kruntimmutiga. Kruntimmutatud pind krunditakse NORDICA PRIMER kruntvärviga. Kui vana puitpind on õlitatud või olnud värvitud õlivärviga, kasuta 10-15% lahjendatud lahustipõhist kruntvärvi PUUPOHJA. Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA korrosioonitõrjekrundiga. Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Sega korralikult ning kanna pinnale pintsli või pihustiga. Soovituslik düüsi suurus: 0.015-0.019’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 36 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 tund
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Värvimisvahendid pesta kohe pärast tööd puhastusaine ja sooja veega.
Ilmastikukindlus Väga hea.
Pakendid Alusvärv 1 ja 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Alusvärv 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Standardtoon: 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp