NORDICA MATT

Husmaling

  • Vanntynnet

Helmatt vanntynnet akrylatbasert maling for treflater utendørs. NORDICA MATT har en matt og hard overflate som er smussavvisende og beholder utseendet og fargen i veldig lang tid.

For nye og tidligere med akrylatmaling malt treflater og for industrielt grunnede og / eller underbelagte treflater, f.eks. yttervegger og vannbrett. Kan også brukes til vedlikeholdsmaling på de fleste gamle olje- og alkydmaling, hvis overflatene er i god stand.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

NY TREOVERFLATE: Behandle overflaten så snart som mulig. Det beste er om impregnering og grunning blir påført i løpet av sommeren under bygging. Fjern alt løst på overflaten, smuss, støv og mugg etc. Bruk om nødvendig RENSA FACADE fasaderenser. TIDLIGERE MALTE ELLER GAMLE TREOVERFLATER: Bytt ut tredeler som er i dårlig stand. Fjern løse stoffer, smuss og støv. Fjern gammel og gammel maling som sitter dårlig. Vask overflaten med RENSA FACADE Facade Cleaner. Fjern de ødelagte malingsstrøkene forsiktig. Gammelt tykk malingsstrøk kan ha blitt svekket, så malingen bør fjernes helt selv om malingsfilmen ser intakt ut. Det gamle malingslaget fjernes ved skraping, ved bruk av stålbørsting. Sekundært kan malingsfjerner benyttes. Rengjør rustne ståldeler: ved sliping, stålbørsting f.eks. Overflaten på gamle oljemalingstrøk kan være i dårlig forfatning: kraftig kritting, støvete og sprø. Slike overflater må rengjøres grundig slik at den nye malingen får riktig vedheft til underlaget. Noen tradisjonelle malingstyper, som Komposisjonsmaling og parafinoljemaling, produserer en så sprø og støvete overflate slik at de ikke kan overmales med NORDICA MATT. Hvis det er tvil om vedheften, må den sikres ved testmaling.

Påføring

Grunne overflater av bart treverk med et fargeløst impregneringsvæske fra WOODEX-serien. Benytt deretter NORDICA PRIMER til grunning. Hvis overflaten er en gammel treflate grunnet med olje eller malt med oljemaling, bruk løsemiddelbasert PUUPOHJA alkydgrunning tynnet med 10-15 volumprosent. Rustne stålflater er grunnet med FERREX AQUA antikorrosiv maling. Også sluttkornene til industrielt grunnet og / eller underbelagt tømmer må behandles med grunnolje eller grunnes før påføring av toppbelegg. Rør malingen grundig før bruk. Fortynn malingen 5 - 10 volumprosent med vann, om nødvendig. Behold noe av malingen i det gamle spannet før du tar ny, for å få en ensartet og mest mulig lik overflate. Fargeforskjeller vil dermed unngås. Påfør malingen med pensel. Hvis malingen påføres med luftløs spray, skal overflaten ferdigbehandles med en børste. Anbefalt airless sprøytedyse er 0,015 - 0,019 ".

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Treets fuktighet må være under 20% av treets tørrvekt. Under påførings- og tørkeperioden (også den påfølgende natten etter at malingsarbeidet må tas med i betraktningen), skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 36 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml
Tørketid – håndteringstørr etter 1 time
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Værbestandig Veldig god.
Emballasje Base 1 og 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Base 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Standard farger: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.