BIORA 7

  • Vandbaseret

Akryl-dispersionsmaling til vægge indendørs. Malingen er nem at påføre og giver en mat, jævn overflade.

BIORA 7 kan påføres på beton, gipsplade, spærregrunder, mursten og bygningsplader.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med grundrens. Hårde og blanke overflader slibes matte og renses for støv og snavs. Fjern al gammel maling fra overflader, der er kalket eller malet med limfarve. Sprøjtemalede lofter, der ikke er vandafvisende, grundes med opløsningsmiddelbaseret grunder. Ujævnheder i overfladerne repareres med en egnet spartelmasse. Efter spartling slibes overfladerne og rengøres for støv.

Påføring

Beton, gipsplade, spærregrunder, mursten, spånplade, stuk og træfiberplader kan påføres BIORA 7 vægmaling direkte eller grundes med BIORA 3 grunder og loftsmaling. Omrør malingen grundigt før brug. Malingen kan fortyndes med vand efter behov. Påfør et eller to lag maling med pensel, rulle eller sprøjte. Egnet dyse til airless malesprøjte er 0.017 - 0.021".

Påføringsforhold

Overfladen, der skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og malingstemperaturen være over +5 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80 %. Sørg for god ventilation under påføring og tørring for at sikre en hurtig optørring.

Vedligeholdelse

Fuldstændig hærdning tager ca. 4 uger under normale forhold, hvorefter overfladen har den endelige hårdhed og holdbarhed. I hærdningsperioden på 4 uger skal overfladen behandles forsigtigt. Den malede overflade kan rengøres ved forsigtig aftørring. Brug en fugtig klud, blød svamp eller lignende til rengøring af overfladen. Undgå at skure eller børste overfladen.

Opbevaring

Opbevares køligt og tæt tillukket. TÅLER IKKE FROST.
Tørstof ca. 38 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC grænseværdi (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktets VOC: max. 30 g/l.
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter brug med varmt vand og vaskemiddel.
Vaskbarhed og slidstyrke Den malede overflades slidstyrke er moderat. Våd afvaskning, klasse 2 i h.t. EN 13300 (ISO 11998). Tåler over 5000 børstninger. Metode SFS 3755.
Emballage Base 1 og 3: 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater ,,Allergimærke (Finland)