BIORA 7

Matt seinavärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele. Värvi on lihtne pinnale kanda ja see moodustab tasase mati pinna.

Biora 7-ga võib värvida betoon-, krohv- pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpindu.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda kõik vanad liim- ja lubivärvikihid. Mitteveekindla pritspahtliga töödeldud laed tuleb kruntida lahustibaasilise kruntvärviga, nt FUTURA 3 nakkekrundiga. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis-, laastplaat-, kipsplaat- ja kiudplaatpinnad värvitakse kohe BIORA 7 seinavärviga või krunditakse BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga. Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA roostetõrjevärviga. Enne värvimist segada hoolikalt. Värvi lahjendatakse vajadusel veega. Värv kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1-2 korda. Sobiv airless-pihusti düüs on 0,017-0,021“.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Värvikile lõplik moodustumine normaaltingimustes kestab u 4 nädalat, seejärel on pind saavutanud lõpliku tugevuse. Enne seda tuleb värvipinda hooldada ettevaatlikult. Värvipinda võib puhastada kergelt pühkides. Töövahendina kasutada tolmulappi, pehmet käsna jms. Vältima peab karedat harjamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvipinna kulumiskindlus on mõõdukas. SFS-EN 13300-määruse järgi märghõõrdeklass 1 (ISO 11998). Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.
Pakendid 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid Allergiamärgis (Soome),M1 klassifikatsioon,Nordic Ecolabel,Soome Võtmelipp